Linda Øgaard

Tegninger og malerier

28. november 2008 – 21. desember 2008

Linda Øgaard (f. 1974) bor og arbeider i Bergen. Hun har de senere årene hatt en rekke utstillinger, utsmykninger og kunstprosjekter av ulike slag her i byen. Hennes siste separatutstilling var i Galleri Kronstad Hovedgård våren 2007. Forrige høst gjorde hun seg bemerket med sitt "rom-maleri" på gruppeutstillingen "reLOCATED" i Bjørgvin Fengsel, en utstilling som bl.a. ble anmeldt i positive ordelag av kunstkritiker Tommy Olsson i magasinet "Billedkunst".

Kunstneren sier dette om sine arbeider:

"Jeg arbeider med installasjonskunst, maleri og tegning. Jeg har gjennomført kunstprosjekter for tradisjonelle gallerier, i et fengsel, på et sykehus, i et parkeringshus, i en hybelleilighet, på en skoleplass osv.

Denne gang dreier det seg om, hovedsakelig abstrakte, malerier og tegninger (nye arbeider). Maleriene og tegningene er i stor grad resultat av en intuitiv prosess, en utforskning av mulighetene (som jeg ennå ikke tror er uttømt) innenfor disse mediene. Gjennom fargen og tegningene i bildet, forsøker jeg, i hvert enkelt arbeid, å skape et uforutsigbart rom som det kan være interessant for betrakteren å bevege seg i. Utstillingen blir vist i galleriets to hovedrom som ligger ved siden av hverandre. Basert på bildenes ulike og til dels kontrasterende karakter, vil jeg gjennom monteringen skape to klart ulike rom. Betrakteren skal kunne fornemme at han beveger seg fra en atmosfære over i en annen.

Jeg har arbeidet med maleri (og tegning) i ulike sammenhenger og skalaer. Jeg utfordres av vekslingen mellom å jobbe steds- og situasjonsrelatert og i stor skala i det fysiske rommet og det å jobbe med lerretet som utgangspunkt for å skape en situasjon i selve bildet.

Mitt siste stedsrelaterte prosjekt (som var forløperen til fordypningsperioden frem mot denne utstillingen) var arbeidet med verket ”Uklar himmel” (fra utstillingen ”relocated”, Bjørgvin Fengsel, høsten 2007) som består av maleri i tak, på golv og vegg i 3 rom som sammen er bearbeidet til et kunstverk. Størrelse 638 x 638 x 296 cm. (Mine egne- og kunstkritiker Tommy Olssons betraktninger omkring situasjonen og arbeidet i fengselet finnes på websidene.)"

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.