Magnar Moen

Tegninger

4. juni 2009 – 28. juni 2009

Magnar Moen (f. 1945) er en sentral person i det bergenske kunstliv. Han har sin utdannelse fra Bergens Kunsthåndverksskole og fra Vestlandets Kunstakademi og har hatt et utall utstillinger gjennom årene. Han er innkjøpt av bl.a. Norsk Kulturråd og Bergen Billedgalleri.

Magnar Moen om sine arbeider:

«Jeg arbeider med tegning som hoveduttrykk. Enkelhet og fleksibilitet gjør tegning til et unikt redskap for å innhente erfaringer på det visuelle området.Tegning handler om det grunnleggende ved tilværelsen; handling og sansning. Min oppmerksomhet under arbeidet er hele tiden rettet mot synliggjøring og tilblivelse.Det avgjørende blir møtet med strekens hendelser på papirflaten, og å la seg påvirke av dette møtet som betydningsfulle begivenheter.»

«Jeg tiltrekkes av kull som materiale. Kullets gjennomsiktighet, fleksibilitet og homogene farge gjør tegning til et direkte språk som krever oppmerksomhet og tilstedeværelse. Persepsjoner gripes i sin uskyldstilstand før de fordreies av tankens bearbeidelser. Sik blir tegneprosessen avlesbar og intensiteten i hendelsesforløpets detaljer bevares. Jeg vil at tegningene skal være steder åpne for subjektive tolkninger der både det lystbetonte og katastrofepregete kan ha plass.»

«Så lenge jeg kan huske, har det å tegne, eller rettere sagt, streken fulgt meg. Det at noe lite og beskjedent kan bli til noe, forundrer og utfordrer. Streken berører. Den kan begeistre, men den er også avslørende og kan fremkalle ubehag. Som sjuåring husker jeg de første bokstavene presset fram med hard blyant.» (Fra katalogen til utstillingen.)

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 91 56 67 88. Åpningstider: torsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.