Andreas Glad, Elizabet Thun, Nicklas Gahnström

Gruppeutstilling

19. september 2009 – 11. oktober 2009

Elizabet Thun (f. 1978) om sine arbeider:

Mine malerier avbilder plasser, scener og rom, møtet mellom interiører og eksteriører der gjenkjennelige figurasjoner blandes med abstraherte elementer.

Maleriene er ofte bygget opp omkring en følelse av at noe skal skje eller har skjedd, sirkler omkring en tvetydig tilstand.

Jeg sammenligner det med ’åstedet for en forbrytelse’, der den virkelige hendelsen ligger skjult under mange lag. Lag fra arbeidsprosessen, ting som ’viskes’ ut, skrapes av og blandes med lag fra ulike referanser. Gjennom å «sample» verden og kunsthistorien, forsøker jeg å komme frem til et slags konsentrat, en tidløshet jeg håper avspeiles i en ubestemthet som hviler over plasser, tidspunkter, årstider etc. Det er viktig for meg å la betrakteren ha en aktiv rolle og ved hjelp av individuelle koblinger veve videre på historien. Maleriet, fargene kan være en gest dit uten å være overtydelig. Jeg opplever det som mer interessant å få ta del i et hendelsesforløp og søke etter svarene istedetfor å få dem servert.

Andreas Glad (f. 1976) om sine arbeider:

 

Mine malerier er maleriske undersøkelser av rom og plasser. Utgangspunktet er bilder jeg har funnet, egne fotografier eller en bildeidé som har vokst frem i min egen fantasi. Jeg forsøker aldri å herme fotografiets utseende, men vil istedet betone det maleriske.

Det fins ingen mennesker eller dyr avbildet i mine arbeider. Betrakteren kan ofte se sporene av en sivilisasjon i form av arkitektur som gjerne er tilfeldig eller enkelt sammensatt. Mine malerier forsøker å gi uttrykk for en slags nomadetilværelse og rastløshet som kan være en gjenspeiling av min egen person og tilværelse. Samtidig prøver jeg å oppnå en dynamikk og effektivitet i mitt bildespråk. Naturen og landskapet gir seg ofte tilkjenne i det jeg gjør, i den siste tiden har de gradvis fått større plass og oppmerksomhet i mine arbeider. Også mitt nærmiljø har begynt å spille en viktig rolle i min bildeverden. Det er en bildeverden som stadig ekspanderer og utvikler seg. Der blandes det kjente med det ukjente.

Nicklas Gahnström (f. 1973) om sine arbeider:

 

Mitt arbeid med å lage bilder er ofte en langsom prosess, der jeg lar motivene vokse frem ’slumpmessig’ gjennom tilfeldigheter, i retning mot den bildeverden/det landskap jeg har i hodet. Mye på veien bygges opp, og rives ned, for så å gi plass for noe nytt.

Jeg motiveres av temperament og energi, med den hensikt å skape åpninger og mulige veier fremover.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.