Ylve Thon

Dear darkness

12. november 2009 – 29. november 2009

Ylve Thon er utdannet ved Avd. Kunstakademiet ved KhiB og bor og arbeider i Bergen. Hun er født og oppvokst på Åmot i Modum og har blitt dratt med på Blaafarveværkets kunstutstillinger siden hun kunne si Munch. Hun har stilt ut ved blant annet Bomuldsfabrikken Kunsthall, Oslo Kunstforening og Tegnerforbundet. Hun har nylig mottatt Bergen kommunes etableringsstipend og Chr. Lorch Schive og hustrus legat for billedkunstnere under 35 år. Dette er hennes første separatutstilling.

Kunstneren om sine arbeider:

Jeg jobber med maleri i serier, hvor jeg lar motiv og teknikk gjenta seg i ulike variasjoner over tid. Denne måten å jobbe på gir meg rom til å utforske flaten og fargen i maleriet og gir restriksjoner i forhold til det tilfeldige. Samtidig er det tilfeldige styrt, i forhold til fargen, men ikke formen.

Bildene skapes ved at lag på lag dekker flaten og interagerer med hverandre. Motivet rekonstrueres og endrer seg etter hvilke farger som anvendes. Serielt maleri, med gjentagelsen av motivet, er en teknikk blant annet Andy Warhol brukte i sine arbeider, hvor motivet sto frem som en representasjon av virkeligheten, og dermed samtidig fjernet seg fra den.

I mine arbeider er det naturen som står frem som motivkretsen, men den unndrar seg den virkelige naturen, idet den gjentar seg og siterer seg selv, gjennom speilvending av utgangspunktet. På denne måte blir naturen fiksjon og ikke virkelighet. Flere av motivene er utsnitt av stiliserte renessansemalerier, blant annet "The Annunciation" av Leonardo da Vinci. Her er englene og Maria-skikkelsen fjernet og det som står igjen er naturen, i sine unaturlige former.

Dialogen med kunsthistorien og min egen samtid har vært min metode for å finne et eget utrykk. Å appropriere motiver ved å jobbe via projeksjon og stensiler, er en teknikk graffittikunstnere som DOLK og Banksy bruker, og denne tilnærmingen til billedmateriale har gitt meg en interessant dynamikk å arbeide med.

Fargen er et bærende element i disse maleriene, og det koloristiske har alltid vært sterkt tilstede i mine arbeider. Ved å bruke maling med ulike grader av metning, transparente lag, flouriserende spraymaling, bladgull og metallisk pulver, skapes stor variasjon i nyanser. Det sanselige ligger i vekselvis subtile og sterke kontraster, og i tekstur. Bildene i denne serien er malt på pleksiglass, noe som gir en glatt og nøytral flate, hvor det kan jobbes lagvis, for å skape et nærmest tredimensjonalt rom i bildene.

I denne utstillingen viser jeg også en serie tegninger med tittel "Paradise lost". Her har jeg tatt utgangspunkt i en renessansefreske og det klassiske renessansemaleriets stiliserte naturforståelse. Fresken er malt i Palazzo Medici-Riccardi i Firenze av Benozzo Gozzoli, en renessansekunstner fra Firenze. Elementer fra denne gjentar seg i tegningene, men i nye og uventetede kombinasjoner. Også her er det natur som avbildes, men som Paradis er den bare en mytologisk ide og unndrar seg alle naturlige lover. En mengde merkelige figurers inntog i bildene, sammen med en anelse svart humor skaper en verden hvor underlige ting skjer og ingenting er som det synes. Tittelen refererer også til den engelske 1700-tallsforfatteren John Miltons episke dikt med samme tittel.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.