Terje Uhrn

På leting etter lyd

10. april 2010 – 2. mai 2010

Terje Uhrn f. 1951) er en av de mest anerkjente kunstnere i Norge, med en naturlig plass i alle kunsthistoriske oversikter over norsk kunst etter krigen. Hans bilder er innkjøpt av bl.a. Stortinget, Utenriksdepartementet, Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst og Bergen Billedgalleri, i tillegg til bedrifter som Statoil og Telenor. For øyeblikket kan to monumentale arbeider av Uhrn beskues i Bergen Kunstmuseums utstilling av kunst fra 80-tallet.

På 80-tallet var Uhrn medlem av den såkalte Lambretta-gruppen - som lot seg karakterisere ved et monumentalt , direkte formspråk og eksperimentelle installasjoner.

Terje Uhrn arbeider innenfor et abstrakt, geometrisk billedspråk som ofte blir beskrevet som monumentalt - ikke minst gjelder dette hans mange utsmykkinger. Inspirasjonen til bildene kommer ofte fra musikk, noe som på utstillingen i Langegården også antydes gjennom utstillingstittelen «På leting etter lyd».

«Formene kjemper en innbyrdes kamp om forgrunnen i bildenes rom, og skaper til sammen en utfordrende romlig ambivalens, dynamisk og dristig skåret ut av større illusjoner og helhet - utenfor bildenes grenser. En følelse av svimmelhet og indre uro er med på å gi dem en formal kraft som overskrider det rent dekorative.» (Peter Serck, forfatter og kunstkritiker)

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.