Torild Stray

«Eruption» - New paintings

4. september 2010 – 3. oktober 2010

Åpning av utstilling ved arkitekt Morten Ramm Salbu lørdag 4. september kl. 17–19. Torild Stray reflekterer over sine arbeider. Åpningen av utstillingen vil markeres gjennom en utendørs happening. Utstillingen består av 15 malerier – fra 30 cm til 4,5 m – i tillegg til 4 tegninger.

Da jeg overtok som gallerist på Langegården i 2008, var jeg ikke i tvil om at Torild Stray var en kunstner jeg ønsket skulle stille ut her igjen, slik hun gjorde i 2006. «Transformasjoner» var en utstilling en som betrakter ikke kunne unngå å berøres av.

Torild Stray, oppvokst i Bergen, er en kompromissløs maler. Hennes arbeider har en eksistensiell kvalitet som betrakteren tvinges til å ta inn over seg. Arbeidene har på samme tid en utvilsom skjønnhet som ikke lar betrakteren forbli uberørt. Det er de store og tidløse tema knyttet til det å være menneske, som manifesterer seg i Strays arbeider. Torild Stray evner å tolke disse temaene på en måte som føles ny – med en usedvanlig malerisk kombinasjon av det rå, grovskårne og det vare, lyriske i et og samme bilde.

Stray er utdannet i Norge, Finland og New York og er siden 1995 etablert som kunstner i NYC med atelier i Brooklyn. Hun hatt flere både separat- og gruppeutstillinger i New York. Stray er en del av et kunstmiljø der, men har også opprettholdt kontakten med det norske kunstmiljøet gjennom utstillinger i Galleri A i Oslo, Galleri Bouhlou og Galleri Langegården og gjennom undervisning i Norge. Strays utstilling i 2006 fikk en meget sterk anmeldelse i Bergens Tidende av avisens kunstkritiker Øystein Hauge: «The Examination of the Virgin (maleri fra 2005) lodder dypere i en mer spiritualistisk forstand. Et hvitt lys gjennomtrenger en skikkelse som svever like over hodene på utflytende figurer malt i jordfarger og med bred pensel. Dette er bekjennelsens og tilgivelsens bilde.» Og videre: «Torild Stray maler som et medium...»

I New York har Torild Strays arbeider vakt mye interesse. Hun har mottatt flere prestisjetunge stipend og scholarships siden hun kom til New York, fra blant annet New York Times Foundation, Agnes Gund Scholarship og Scandinavian Society Kulturpris. Stray var invitert til et studio-opphold i World Trade Center.

Se flere bilder av Stray på tstray.com

Les artikkel i Bergen Byavis.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.