Gerhard Stoltz

Nye malerier

9. oktober 2010 – 31. oktober 2010

Gerhard Stoltz' malerier er på en måte både klassiske og originale på samme tid. Klassiske i den forstand at malemåten er omtrent like gammel som oljemaleriet selv. Her er ingen spesielt moderne grep teknisk eller håndverksmesig – bare lag på lag med tynne, mer eller mindre transparente sjikt, og det er malerier som avbilder noe, som handler om noe utenfor seg selv; klassisk billedbyggeri med klassiske virkemidler.

Samtidig er de originale i den forstand at de, både når det gjelder idéer og utførelse, står på egen ben. De har ikke røtter i bestemte kunstretninger eller bevegelser, de bygger ikke på kunsthistoriske teorier og de er heller ikke på noen måte en videreføring av andres arbeid. De springer ut av en egen billedverden som er relativt ulik det meste annet.

Stoltz har arbeidet innenfor denne samme billedverdenen siden før 1980, og hver enkelt utstilling har i grunnen bare vært en videreføring og videreutvikling av det samme grunnlaget, fritt for store endringer og stilskifter. Selv sier han det slik: «I grunnen har jeg bare holdt på med det samme de siste drøyt 30 årene. Noen synes kanskje at det vitner om manglende evne til fornyelse. Jeg liker å kalle det konsekvens.»

En utstilling av Gerhard Stoltz er likevel ikke malerier i lik koloritt, lik linjeføring, eller – innholdsmessig – små variasjoner over samme tema. Hans utgangspunkt er såpass omfattende og variert at hvert enkelt bilde har sitt eget motiv og sin egen visuelle løsning. Beslektet med, men likevel uavhengig av de andre. Dette gjelder også den kommende utstillingen i Galleri Langegården: Større og mindre oljemalerier som helt klart er i slekt med Stoltz' tidligere arbeider, og samtidig anderledes enn og uavhengige av disse, supplert med en del linosnitt.

Og hva handler så disse bildene om?

Først og fremst er de bilder, som enkelt nok skal sees og oppleves. Og hva den enkelte ser og opplever, er og blir en personlig sak. Kunstnerens oppgave er, ifølge Stoltz, å legge til rette for en opplevelse, ikke å diktere den. Men her finnes i alle fall malerier av urbane klisjéer og farlige landskap, vimpeldager og røde bølger, her er en visualisering av vennskap og av dialektikk, av et ikke helt tilfeldig møte og av en dialog. Og av forskjellig annet...

Se kunstnerens nettside: http://www.gstoltz.no/.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.