Tom S. Kosmo

Ape and Essence

8. januar 2011 – 30. januar 2011

Tom S. Kosmo (f. 1975) er en av svært få unge, norske kunstnere – kanskje den eneste – som videreutvikler den grafiske teknikken mezzotint. Han har gjort seg tydelig bemerket i løpet av de få årene som er gått siden han gikk ut fra Kunsthøgskolen i Bergen (2005) – bl.a. med innkjøp til Nasjonalmuseet, deltagelse på Høst- og Vestlandsutstillingen og flere arbeider på utstillingen BGO1 i Bergen Kunstmuseum.

Utstillingen Ape and Essence viser nye grafiske arbeider og i tillegg oljemaleri, objekter og en skulptur.

Kosmos arbeider spiller på estetikken i klassiske grafiske illustrasjoner og kunstverk, men konfronterer den med bisarre symbolske paradokser. Det dreier seg om et slags møte mellom renessansens estetikk og tegneseriens logikk. Kosmo beveger seg innenfor klassiske sjangre, først og fremst portretter, men med bisarre sammenstillinger av mennesker og dyr. Tradisjonelle figurative teknikker og disipliner kontrasteres med en samtidig mentalitet og populærkulturelle referanser.

Kunstneren om sine arbeider: «Det fins en fin linje mellom nostalgisk klisjé og urovekkende arketyp som jeg forsøker å bevege meg langs. De tre viktigste innflytelsene på min kunst er barndommen, populærkultur og klassisk kunst. Å skape er for meg en måte å ordne livets kaos, og samtidig en parallell virkelighet der alt er mulig. Jeg omformer virkeligheten i henhold til mine bevisste og ubevisste verdier; et symbolsk språk. Estetikken drar sterke veksler på den strenge harmonien i klassisk billedkunst, men er smeltet sammen med en barnlig mentalitet».

Tittelen Ape and Essence er hentet fra Aldous Huxleys roman med samme navn fra 1948. Romanen er en dystopisk satire over menneskehetens krigføring i det 20. århundre, og ideen om den kalde krigens «gjensidige avskrekking». Menneskene blir bl.a. fremstilt som aper på vei mot sin egen utslettelse. Denne referansen utdyper Kosmos tematikk rundt menneskets dragning mellom intellekt og instinkt, mellom sivilisasjon og natur.

Se også tomkosmo.no.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.