Svein Mamen

Objekter

12. mars 2011 – 3. april 2011

Svein Mamen (f. 1955) har sin utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi (1976 – 81) og er innkjøpt til bl.a. Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Bergen Billedgalleri, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd og Oslo Kommunes Kunstsamlinger. Han har også utført hovedutsmykningen av Gullfaks C-plattformen.

Svein Mamens arbeider har gjennomgått en stadig økende grad av abstraksjon. I de nye arbeidene ser vi også en utvikling fra maleriet over til tredimensjonale objekter/skulpturer. Arbeidene har beveget seg ut av flaten og inn i rommet - det oppstår tegninger i selve rommet. Arbeidene er bygd av ståltråd, plast, gips og tre. Noen står på gulvet, andre henger på veggen. Det er brukt klare og lysende farger som på de tredimensjonale formene får en annen funksjon enn i flatemaleriet. Det vi ser, framstår som særegent og assosierer både til organiske og uorganiske former. Tematikken er den samme som i maleriene: strek, rytme og rom. De er i uttrykket en visuell parallell til musikk og poesi.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.