Brit Bøhme

Nye malerier

8. juni 2011 – 26. juni 2011

Brit Bøhme (f. 1954) bor og arbeider i Bergen. Hun er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi og har hatt en rad med utstillinger i inn- og utland gjennom årene. Hun er innkjøpt av eksempelvis Norsk Kulturråd, Statoils kunstsamling, Sparebanken Vest og Telenors kunstsamling – og har bl.a. utført veggutsmykking til Gullfaks A-plattformen og maleri til Høyteknologisenteret i Bergen.

Brit Bøhme arbeider med abstrakt maleri. Hun er opptatt av rom i bildene og av å aktivisere billedrommet. Hun arbeider med struktur som muliggjør spontanitet og åpner for intim opplevelse, samtidig som den opprinnelige stramheten i komposisjonen ivaretas. I arbeidene står rytme, repetisjon, farger og variasjon sentralt. Elementene består av linjer og flater i innbyrdes spenningsforhold, avtrykk og transparente fargelag.

I hennes tilnærming til bildene inntar hun såvel et lokalt utgangspunkt som en global tolkning/tilnærming. Hun liker det utfordrende i å la det nære i bildene få møte impulser fra andre kulturer og la uttrykkene vokse seg sammen og utvikle seg. Arbeidsprosessen baserer seg bl.a. på arbeidsreiser og utenlandsopphold.

Se også kunstnerens nettside: bbohme.com.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.