Ida C. Helland-Hansen

Mylder

10. mars 2012 – 1. april 2012

Ida C. Helland-Hansen (f. 1963) bor og arbeider i Bergen. Hennes arbeider er innkjøpt til en lang rekke foretak og offentlige etater som f.eks. Helse- og Sosialdepartementet og Utenriksdepartementet – med de tre store verkene til statsministerens kontor som de mest kjente. Helland-Hansen står også bak en mengde utsmykninger - bl.a. til «Troll»- og «Brage»-plattformene, Freia Marabou, Hansaparken og Bergen Landsfengsel.

Katalogteksten til denne utstillingen - skrevet av Gunnar Danbolt - gir grundige analyser av flere av verkene på utstillingen - deriblant også «Pollenvarsel», et arbeid som omhandler tragedien 22. juli 2011. Om «Pollenvarsel» skriver Danbolt i katalogteksten blant annet at det er «politisk kunst på høyt nivå.»

Ida C. Helland-Hansen om sine arbeider:

«Jeg bygger opp bildene mine lag for lag. Det er bomullslerret i bunnen og silkepapir oppå. Det gir en struktur i flaten som jeg liker; nesten som gammelt pergament. På denne bunnen maler jeg- så blir noen felt dekket av en flytende gummi, hvorpå jeg igjen maler. Lag på lag. Til slutt taes gummien vekk, og jeg avdekker noen «funn». Jeg prøver alltid å overraske meg selv.

Jeg arbeider i et grenseland;

  • mellom tekstil og maleri
  • mellom abstrakt og konkret
  • mellom før og nå
  • mellom drøm og virkelighet
  • mellom det jeg vil glemme og det jeg vil huske
  • mellom sorg og glede
  • mellom orden og kaos

Jeg håper betrakteren kan se noe jeg selv ikke har sett; at det oppstår nye historier i andres tanker.

På de mindre arbeidene maler/sprayer jeg på glass. Noen felt forblir gjennomsiktige, så laget av tekstil under sees igjennom.»

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.