Hilde Skjeggestad

Det malte er i bildet

21. april 2012 – 13. mai 2012

Som arbeidstittel for sin kunstneriske prosess har Hilde Skjeggestad brukt et sitat fra den franske filosofen Merleau-Ponty: For malerkunsten er alltid i det kjødelige. Dette er også tittelen på et av arbeidene på utstillingen i Galleri Langegården. Den påståelige og gammelmodige tittelen er valgt pga. det relevante innholdet, men også fordi ordlyden selv trekker med seg andre og dels forgangne tider; da maleri var malerkunst og da de store eksistensielle spørsmålene i tilværelsen var selvfølgelige tema. Et stykke på vei følger disse tingene fortsatt det abstrakt-organiske maleriet som en undertekst. Utstillingen på Langegården viser et utvalg arbeider som alle på en eller annen måte relaterer seg til dette.

Hilde Skjeggestad arbeider med maleri der farge er et tematisk og fysisk omdreiningspunkt. Hun er opptatt av farge både pga. dens mangslungne fysiske egenskaper, og pga. tenkningen og diskusjonene om den.Når hun arbeider, forholder hun seg ofte aktivt til spesifikke bevegelser, diskusjoner eller verk i kunsthistorien. For at bildene skal fungere og overleve, må de imidlertid også fungere visuelt, og ha sin sterkeste appell der. Det er viktig for henne at det er bildene selv som er aktive, og at bildets innhold i første rekke utfoldes gjennom det vi ser og erfarer. Titler og referanser kan utfylle, forstyrre og/eller problematisere det vi ser, mens konteksten arbeidene inngår i, er viktige for hvilke sider ved bildene som aktiveres.

De siste årene har Hilde Skjeggestad jobbet med organisk maleri i ulike avskygninger. Hun fant veien inn i dette materialet i kjølvannet av separatutstillingen på Visningsrommet USF i 2006. Fra maleri som nær sagt har vært frakoblet det materielle aspektet, tidlig i hennes produksjon, har hun blitt mer og mer interessert i materialene selv, og hva maling og lerret sammen kan si eller gjøre. Når sterkt fortynnet maling fusjonerer med det brunlige upreparerte lerretet, er den ikke et autonomt virkemiddel, men noe som sammen med lerretet skaper en form for ”sammenfiltret” fargefremtredelse. Denne er ikke alltid lett tilgjengelig, og bildeflaten kan oppleves som litt tørr og ”raspete” og grumset: ikke umiddelbart tiltalende. Det var særlig dette siste som gjorde henne interessert; at man for å erfare bildene må forholde seg til ”hele pakken”; det bildet reelt sett består av.

Hilde Skjeggestad (f. 1960 i Chicago) bor og arbeider i Bergen. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen 1982 - 1986 og fra Kunsthøgskolen i Poznan, Polen 1986 - 1988. Skjeggestad har gjennom en årrekke vært svært aktiv - ikke bare som utøvende kunstner, med utstillinger bl.a. i Kabuso, Hordaland Kunstsenter, Oslo Kunstforening, deltagelse på Høstutstillingen og Vestlandsutstillingen - men også gjennom undervisning, formidling, fagpolitisk arbeid, konsulentoppdrag for KORO blant mye annet.

Se kunstnerens nettside: www.skjeggestad.org

ØYVIND JOHNSEN viser i samme tidsrom et utvalg fotografier i svart/hvitt og farge - i tillegg til en video - i det minste rommet.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.