H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl

TRE REISER - TRE LANDSKAP

17. august 2012 – 26. august 2012

Det er en glede å presentere dette unike kunstprosjektet hvis formål er å skape interesse for og inspirere til utviklingen av papirbasert kunst. H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl har gått sammen om å lage en grafikkmappe der inntektene fra salget tilfaller en stiftelse. Denne er opprettet for hvert annet år å dele ut kunstnerprisen The Queen Sonja Nordic Art Award. Prisen ble første gang delt ut i år - og den tilfalt den unge, finske kunstneren Tiina Kivinen.

Grafikkmappen som presenteres, består av 24 trykk - 8 av hver av kunstnerne - trykket ved Ateljé Larsen i Helsingborg. Alle trykkene er utført i dyptrykk-teknikk. Dette er et overordnet begrep som rommer en rekke ulike teknikker som kobberstikk, koldnålsradering, punktgravyr, mezzotint, ulke typer etsning som akvatint og fotopolymer (fotogravyr, fotoetsning). Dette kombineres så igjen med lavering i akvatint.

De enkelte bladene i denne mappen er hovedsakelig tradisjonelle raderinger basert på kobberplater og noen polymerpater eller fotoplater, kombinert med akvatint.

I tillegg til mappen "Tre reiser - tre landskap" vil det vises ytterligere en del bilder av H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.