Synneva Heradstveit

Mellomrom

1. september 2012 – 30. september 2012

Synneva Heradstveit lar seg styre av fargene og den verdi som ligger latent i forskjellige fargekombinasjoner. Bildene gir et asketisk og tidløst inntrykk. Dette er akvareller som betoner det kontemplative og fremhever de koloristiske nyansene. Vi opplever kunstnerens ømhet overfor fargen og ser hvordan nyansene avslører en inderlighet og sansen for det estetiske.

Hennes bilder er private erfaringer som utfordrer våre sanser og leder oss mot en lyrisk oppfatning av vår tilværelse. Utgangspunkt er naturen - ikke umiddelbare og nye naturinntrykk, men fragmenter av tidligere erfaringer. I hennes bilder er disse opplevelsene forenklet og rendyrket til et abstrakt uttrykk. Fargenes verdi og ekspressive kraft blir viktigere enn de naturformer som har inspirert bildene. Det abstrakte uttrykket kan lett ses som et nøye beregnet spill mellom til dels overlappende og samtidig klart avgrensete fargefelt, men i maleprosessen tillater kunstneren en viss spontanitet. Heradstveit lar fargene og deres samspill bestemme retningen i den kreative prosessen. Bildene skapes gjennom en interaksjon mellom kunstnerens naturopplevelse og hennes kunnskap både om fargenes egenskaper og de umiddelbare fargenyanser som åpenbarer seg i møtet med papirarket og ved fargeblanding.

Klassiske farger som veneziansk rød, oker, kobolt og brent sienna har alle forskjellige energier som aktiveres eller forsterkes gjennom fargeblandinger. Fargene er kunstnerens stemninger som kan være tunge eller lette, kalde eller varme. De skaper rom og tar opp i seg lyset, som svinner mot noe ukjent bortenfor opplevelsen. De klart markerte og avgrensete feltene på siden av bildet har flere funksjoner. De skaper kontraster og viser samtidig hvilken farge som er grunnleggende i hovedbildet. Denne fargen ligger under hovedfeltet og danner en koloristisk resonansbunn.

Vi påvirkes av verden omkring oss. Synneva Heradstveits bilder er skapt av hennes erfaringer. De viser hvordan hennes individualitet klinger sammen med naturminne og et ønske om å finne frem til et kunstnerisk virkemiddel som ivaretar både det privat opplevde og en koloristisk forståelse. Dette er bilder som reflekterer en skapelsesprosess hvor kunstneren underlegger seg opplevelsen og lar fargene forme en ny virkelighet.

Knut Ormhaug
Kunsthistoriker, mag.art.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.