Andreas Glad, Elizabet Thun, Susanna Kajermo Törner

3. november 2012 – 25. november 2012

Åpning lørdag 3. november kl. 14.00.

Utstillingen åpnes av Jeremy Welsh, dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen.

De tre kunstnerne som stiller ut på Langegården fra 3. - 25. november har alle gått på Kunsthøgskolen i Bergen. To av dem er malere, den tredje er tegner. De representerer noe av det mest interessante på den unge billedkunstscenen. Fellestrekket er “figurasjon og ordløse fortellinger”.

Andreas Glad (f. 1976) har stilt ut bl.a. på Galleri LNM, Høstutstillingen og Art Copenhagen – og han står bak utsmykninger på skipene “Color Magic” og “Liberty of the Seas”.

Glad om sine arbeider:

"Verkene i utstillingen kretser rundt mine erfaringer om å flytte og gjøre et nytt sted til mitt. En gjennomgående tone er følelsen av oppbrudd, behovet for og søkingen etter et hjem, et sted å tilhøre. I de kulisseaktige landskapene som maleriene avbilder, hviler en ødslig stemning av tomhet. At det ikke fins mennesker eller dyr i bildene til tross for de åpenbare sporene av sivilisasjon, uttrykker en følelse av ufullstendighet. Billedelementene er stablet på hverandre og virker intetsigende. Mangelen på rom og dybde, bidrar til en dekonstruksjon av delene.

Formatene er blitt noe mindre den siste tiden, samtidig som jeg har økt detaljrikdommen og gitt en del bilde-elementer større skarphet."

Elizabet Thun (f. 1978) har stilt ut bl.a. i Kunstnerforbundet, Galleri Agardh och Tornvall i Stockholm og Christiansands Kunstforening – bildene hennes er kjøpt inn av bl.a. Sørlandets Kunstmuseum og Filosofisk Institutt ved UiB.

Thun om sine arbeider:

"Rommet, scenen er et tema jeg ofte vender tilbake til i mitt maleri. Stedet vender tilbake i ulike utgaver, men virker aldri fremmed. Verkene på utstillingen har flere forgreninger, men samtidig en fellesnevner. Virkelige og fiktive steder og mentale rom som befinner seg i et mellomstadium, mellom å fortelle noe , men samtidig være sluttede.

I scenen lar jeg parallelle tider skape ulike nivå, selvopplevde og fiktive situasjoner og drømmer veves sammen med fragmenter som bl.a. hentes fra eldre kunst, fortid og nåtid. Drømmens selvinnlysende logikk til tross for haltende informasjon, har en klar kobling til mitt maleri. Minnet om en drøm, hvordan den samtidig kan være flyktig og diffus, men også skarp og virkelig, ligner på måten jeg behandler mitt bildemateriale.

Susanna Kajermo Törner (f. 1978) har stilt ut bl.a. i Tegnerforbundet og deltatt på Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen og Tegnebiennalen i Kunstnernes Hus – hun har også laget platecover, tegninger for tidsskrifter og vært vitenskapelig tegner ved Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Kajermo Törner om sine arbeider:

"Jeg arbeider først og fremst med tegning i mellomstort til stort format. Mine motiv fungerer som en slags fortellinger, ordløse historier som henter inspirasjon fra barndommens verden, men formidler fantasiens mørke sider. Møtepunktet mellom uskyld og mørke krefter er et gjennomgående tema, men behandles med en velutviklet sans for humor. Det mystiske og poetiske utøver en sterk forlokkelse og det morer meg å balansere mot det sentimentale. Jeg henter mine ideer fra virkelige hendelser, anekdoter, minner, drømmer, fortellinger, litteratur, film, foto og andre inntrykk jeg får. Gang på gang blir jeg minnet om at det forunderlige også fins i hverdagen. Det er mange emner som interesserer meg, det kan dreie seg om alt fra botanikk til barneboksillustrasjoner, helgener eller nevrologi.

For meg skapes spenning gjennom kontraster, og dette leker jeg med i mine bilder, både i møtet mellom ulike uttrykk i bildeoverflaten og i selve stemningen i motivet. Mye inspirasjon finner jeg i eldre kunst, fremfor alt i perioden fra middelalderen til 1600-tallet, der perspektiv og størrelsesforhold ofte er sterkt forskjøvet. Jeg anvender hovedsakelig blyant, men det kan også blande seg inn kaffe, akvarellfarge, broderi og collage i bildene."

Bilde 1

Prosjektrommet: Lantao Zhao

Keramiske arbeider

Galleri Langegården har vært så heldig å få anledning til å vise keramiske arbeider av Lantao Zhao – som arbeider ved Jingdezhen Ceramic Institute i Kina. Jingdezhen kan regnes som et hovedsete for keramikken i Kina – og Lantao Zhao fremviser en særegen kombinasjon av tradisjon og innovasjon i sine skulpturer.

Han arbeider bl.a. med celadon-glasur, som har en lang kinesisk tradisjon. Hans arbeider hvor lotusblomsten er et sentralt element, har blitt en form for "signaturarbeider". Figurer i dyp kontemplasjon, vendt innover i seg selv, ledsages av lotusblomster og -stengler. Lotusplanten er i østlig mystikk et symbol på skaperkraft, oppvåkning og renhet.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.