Thomas Rummelhoff

Fimbulvinter

19. januar 2013 – 10. februar 2013

Thomas Rummelhoff (f. 1981 i Tromsø) bor og arbeider i Moss/Leipzig. Han er Master i kunst fra Edinburgh College of Art (2010). Til tross for sin unge alder har han begynt å gjøre seg sterkt bemerket på den norske kunstscenen, med bl.a. en kommende utstilling i Galleri LNM i Oslo og en rekke separat- og gruppeutstillinger i inn- og utland i foregående år. For øyeblikket viser han utstillingen "The Accursed Share" ved Kunsthalle M3 i Berlin. Det er første gang han stiller ut i Galleri Langegården.

Rummelhoffs malerier synes i høy grad å fortelle historier, det narrative er tydelig. Men den åpenbare tvetydigheten i scenene som fremstilles - med figurer og hendelser som synes uavsluttede, i uklare, ofte foruroligende rom - leder betrakteren til å "dikte videre" og til å skape sine egne fortolkninger av det som synes å utspille seg. Betrakteren utfordres i høy grad til å bli kunstnerens "med-dikter".

Utstillingens tittel - Fimbulvinter - viser til norrøn mytologi, der fimbulvinteren er den harde vinteren som innleder til Ragnarok, verdens undergang. Utstillingstittelen refererer til malerienes dystopiske undertoner, samtidig som dens henvisning til mytologien (fortellinger) fremhever arbeidenes helhetlige funksjon som visuell fortelling.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.