Lisa Him-Jensen

Nattleksjon

19. oktober 2013 – 10. november 2013

Nattleksjon er malerier og dikt som hver for seg forteller om nærhet, kroppslig og følelsesmessig, luftig og kvelende. Bildene og tekstene er på sine ulike måter portretter av mennesker som hviler og som ikke hviler. Og mennesket er lettest å ha å gjøre med når hun hviler, når hun sover. Da, når ansiktet har stengt for dagen, er det mulig å glemme, male over, at hun er et uutgrunnelig, moralsk komplekst vesen, som ved et og samme tidspunkt kan huse og vise varme og avsmak mot én og samme sak, mot én og samme person. Du kan ikke vite hva som oppbevares der inne. Med hode og kjøtt i anstrengt forening, lar hun være å lære av tidligere feil og går med åpne øyne og hodet først dit hennes feilbarlige menneskelighet leder henne. Det er så det er og så det vil fortsette til det ikke lenger finnes en menneskelighet.

Lisa Him-Jensen, født 1980 i Stockholm, tok mastereksamen ved KHiB og bor og arbeider i Bergen. Hennes kunst omfatter maleri, tegning og poesi, i blant i hybridform og i blant for seg. I år har hun også vist arbeider på Agatunet i Utne og på Performa i New York.

lisahimjensen.com
bergenateliergruppe.no

Filippa Barkman
"Versus". Tegning og skulptur

Bilde

Filippa Barkmans kunstnerskap henter sin kraft i skjæringspunktet mellom hendelser eller tilstander, en limbotilstand. Limbus fra latin: smerte, grense. På 1200-tallet beskrives Limbus som tomrommet mellom himmel og helvete. I utstillingen 'Versus' er håret, eller fraværet av hår, et gjennomgående element. Et symbol som i mange samfunn og kulturer historisk og fortsatt i dag markerer maktstrukturer og er sterkt ladet. Flettene som bindes sammen i tegningen 'Versus' kan gi assosiasjoner til navlestrenger, som samtidig forbinder og gir næring - og eller suger næring ut av hverandre.

Filippa Barkman (f.1982) er utdannet ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2005-2009 og på Kunstakademiet i Bergen 2004-2005.

Filippa Barkman har de tre siste årene stilt ut i Norge, England, Japan, Finland, Sverige og Portugal. I utvalg: Bristol Biennalen, Bristol - Wanås Slottspark - Stene Projects - The Barber Shop, Lisboa – Konstnärshuset, Stockholm – MARKET - Nelimarkka-Museo, Alajärvi – Nordisk Kunstnarsenter, Dale - Maria Stenfors Gallery, London - Mirai Projects, Tokyo.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.