Anna Christina Lorenzen

Multiple Lineage (Tableau of a Journey)

11. januar 2014 – 2. februar 2014

Anna Christina Lorenzens ”Multiple Lineage (Tableau of a Journey)” trekker linjene tilbake til en klassisk sjanger innenfor Europeisk kunsthistorie - tegninger og malerier fra oppdagelsesferd på jakt etter uberørt landskap, eksotisk kultur, paradis eller helvete, altså 'det andre', som rykker kunstnerens øye ut av de vante synsmønstrene. Rundt 1500 begynner reiseaktiviteten å påvirke kunstnerne både teknisk og konseptuelt, fra renessansekunstneren Albrecht Dürer som dro til Italia, til modernismens Paul Gaugin som dro til sydhavsøyene, til samtidens kunstnere som i stor grad baserer sine karrierer på internasjonale relasjoner, utstillinger og residency-programmer.

Multiple Lineage (Tableau of a Journey) består av en rekke arbeider, de fleste er tegning på papir men også enkelte tekstilarbeider og til og med tradisjonelle indiske patta chitra malerier (på et lerret fremstilt av kvinnenes brukte sari) er inkludert. Som i Anna Christina Lorenzens første utstilling ved Galleri Langegården, "Let's Multiply (A Day Called Zero)" 2009 - som undersøkte den (nord)europeiske renessansens kroppsspråk med empirisk presisjon, redusert til protestantisk essens i sort og hvit - er det igjen tegning som medium og den figurative avbildningen som sujet som drøftes av kunstneren, men denne gangen preges uttrykket av sterke farger som flyter ut og inn i hverandre og ut av den figurative representasjonen. Arbeidene spenner fra minutiøse detaljer til løse skisseaktige former som overlapper hverandre.

Som tittelen antyder kan utstillingen betraktes som en reiseskildring - reisen fra punkt til punkt (en linje), fra en separatutstilling til en annen, men også i ordets rette forstand: fra Europa til Kenya, Sør-Afrika, USA, Barbados, India og tilbake igjen. I flere år har Lorenzen beskjeftiget seg med det Europeiske som identitet og som tilstand. Inngangsporten har alltid vært representasjonen av mennesket, av kvinnen, med spesiell fokus på renessansens estetikk, som peker mot det kulturelle, ideologiske fundamentet Europa er bygget på. Under mange av utenlandsoppholdene har det vært umulig å unngå å måtte forholde seg til sin egen kulturelle og etniske bakgrunn som europeer. Samtlige av de besøkte landene på de ulike kontinentene har vært, eller er preget av europeisk (vestlig) kolonialhistorie, bosetting og/eller økonomisk avhengighet. Utstillingen fortoner seg som en drøfting rundt individuell, kulturell, etnisk og geografisk identitet. Kunstneren interesserer seg for spennet mellom den individuelle opplevelsen av tilhørighet og den kollektive generaliserende identitet som 'synes' utenfra. Hvor mye kulturell historisk og politisk Lineage er det mulig å bære med seg, på det mest banale i form av den kroppen vi er født inn i?

Bilde

Anna Christina Lorenzen har siden 2011 hatt gjestekunstneropphold og utstillinger i bl.a. Kenya, Sør-Afrika, Barbados, USA og India. Arbeidene som vises i Galleri Langegården er blitt produsert underveis eller i etterkant av disse oppholdene. Også materialvalget refererer til den historiske reisekunsten, blekk- og akvarelltegning som tillater rask arbeidsflyt uten å kreve mye utstyr eller plass i reisebagasjen. Mange av arbeidene er blitt til i forlengelse av performance-visninger og samarbeidsprosjekter, med bl.a. Alberta Whittle (UK/Barbados), Michael Alan (USA) og Margrethe Kolstad Brekke (NO) og peker dermed utover det figurative innholdet på arket mot en kunstnerisk praksis som utfolder seg på flere plan.

aclorenzen.com

Lin Wang: Naked Porcelain

I prosjektrommet vises utstillingen ”Naked Porcelain”, keramisk skulptur av den unge, Bergensbosatte kinesiske kunstneren Lin Wang. Hennes medium er porselen – som hun benytter til å skape "surrealistiske" sammenstillinger av elementer - hvor menneskekroppen står sentralt.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.