Line Anda Dalmar, Mona Orstad Hansen

Logg

6. april 2014 – 11. mai 2014

Tittelen “Logg” refererer til den systematiske og stegvise kartleggingen av en prosess gjennom dokumentering, beskrivelse og refleksjon rundt egne opplevelser. Termen kommer fra substantivet loggbok, som igjen stammer fra metoden hvor man lar en stillestående ”log” (engelsk for ”tømmerstokk”, men i dette tilfellet bare en treblokk festet med en tråd på en snelle) flyte etter båten for å måle hastigheten.

Utstillingstittelen sier noe om Dalmars (f. 1983) og Orstad Hansens (f. 1976) kunstneriske prosesser: En metodisk kartlegging, og dekonstruering av verkets enkleste bestanddeler til klosser i et byggesett eller grunnstoffene i et element. Byggeklossene blir en metafor på valgene i prosessen. Stiliseringen gir i tillegg betrakteren anledning til å bygge noe eget i møte med verket gjennom å ta utgangspunkt i egne erfaringer og assosiasjoner.

Dalmars arbeider har utgangspunkt i et behov for logikk og systematikk, en trang til å dele opp, sortere og kategorisere for så å pusle sammen på ny, og sette delene inn i et nytt system med helhet og mening. En prosess motivert av en utforsking og visualisering av egen tilværelse.

Dalmar arbeider med ulike medium, og denne utstillingen består av en serie tusj- tegninger, skulpturer og et papirverk. Tegningene tar utgangspunkt i fotografier tatt ut et flyvindu over Rocky Mountains. Skulpturene fremstår som små byggesett satt sammen av pinner og rester av planker hentet fra et gammelt sagbruk. Papirverket består av avkapp fra andres verk vevd sammen til et stort teppe.

Orstad Hansen arbeider med abstrakt maleri gjennom fordypning. Til denne utstillingen har hun arbeidet med akryl på upreparert lerret, malingen trekker inn i lerretet og gjør det vanskelig å redigere bort, på denne måten blir det umiddelbare mer fremtredende.

Ved å ta i bruk færre virkemidler konsentreres motivet til kun det nødvendigste står igjen. Arbeidene refererer til ”Color Field” maleriet med sine store klare fargefelt og søker en mer lyrisk form for abstraksjon. I vinter hadde Orstad Hansen et residensopphold ved Nordisk Kunstnarsenter Dale (NKD) hvor hun arbeidet med å ta maleriet ut i et romlig format.

lineandadalmar.com
monaorstad.com

Utstillingen er støttet av Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.