Brit Bøhme

The other place
Maleri/foto

10. januar 2015 – 1. februar 2015

Kunstneren om sine arbeider:

I dette prosjektet som jeg har valgt å kalle "The other place" ønsker jeg å fokusere på kontraster (for eksempel "stenger ute" / "lukker inne") og dermed skape nye rom.

Utstillingen består av malerier malt med PVA på lerret og glass, samt foto. Hvert arbeid er et individuelt verk, og samtidig komponenter i en større kontekst.

Jeg ønsker å fokusere på kontraster og spenning verkene imellom. For eksempel spiller fargeflekkene i fotografiene sammen med de monokrome glassbildene. De er med på å forsterke skjønnheten, samtidig som formene i bildene kan oppleves ubehagelig. Vi kan assosiere bildene til en tilstand der noe ubehagelig har skjedd – og dette er det som er tilbake.

Linjer og flater i bildene kan assosieres til nettverk som binder sammen, men også stenger inne / ute. I enkelte arbeider opptrer store former som kan assosieres med noe (en kraft?) som vokter, passer på. Den iboende dialektikken; spenningen, kontrasten og bevegelsen mellom verkene danner en helhet for hele utstillingen.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.