Yngve Henriksen

Bilde 0

Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde

Nattvindu og andre bilder

26. september 2015 – 18. oktober 2015

Åpning av utstilling lørdag 26. september kl. 14.00.

Yngve Henriksen (f. 1965 i Svolvær) markerte seg raskt som en av Norges mest interessante kunstnere etter at han gikk ut fra Kunsthøgskolen i Bergen i 1990. I motsetning til en rekke kunstnere fra samme generasjon, har Henriksen holdt fast ved sin forankring i det lokale. I utforskningen av vinterlyset og landskapet i Lofoten, skaper han stor malerkunst. I et intervju sier han: «Samtiden er så flyktig. Man jager fra det ene til det andre hele tiden, det er ikke hold i noe. Derfor må man holde på den identiteten man har».

Om sine arbeider sier han:

«Jeg prøver stadig å strekke meg, både i det rent visuelle, og i maleriet som språk. Det dreier seg om å overraske seg selv, å møte seg selv og naturen som omgir en. Å våge å se seg tilbake, samtidig som man retter blikket fremover. Ta opp i seg alt dette på én gang; møtet mellom det indre og det ytre landskapet, og å se det kjente på nytt, utenfra. Det er da bildene trer fram, som en symbiose mellom levd liv og landskapet her som alltid har skapt et omriss rundt livet mitt. Røft og ømt på samme tid. Dette, og lyset, det overraskende, blå lyset som siger inn og fyller mørketiden. Det er dette bildene mine dreier seg om.»

Yngve Henriksen har gjennom 25 år stilt ut i en lang rekke gallerier i inn- og utland - og er innkjøpt til bl.a. DnB, Statoil, NRK, Sveriges Television, H.M. Dronning Sonjas kunstsamling og Universitetssykehuset i Tromsø. Han står også bak utsmykninger i bl.a. Oslo Tinghus og Hurtigruten M/S Finnmarken.

Se også kunstnerens nettside: yngvehenriksen.no

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.