Lillian Presthus

Bilde 0

Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde

digitalis purpurea
nye portretter

16. april 2016 – 8. mai 2016

Lillian Presthus (f. 1957 i Bergen) viderefører på denne utstillingen idéen med portrettering av sine livshendelser, i nye arbeider og teknikker. Hun utforsker de mange mulighetene som ligger i den maleriske prosessen og i fargens gjensidige påvirkningskraft. Portrettet sier noe om den eller de som portretteres - men sier kanskje i like høy grad noe om den som utfører portrettet, den som har dette bestemte blikket på den avbildede.

På denne utstillingen viser Presthus også foto - bl.a. en serie portretter av en blomst. Som hos Mapplethorpe er disse bildene av blomster like betydningsbærende som portretter av mennesker: "Blomster symboliserer noe erotisk, men også alle tings iboende forgjengelighet» er et av Mapplethorpes utsagn.

I tillegg viser Presthus foto av malepaletten - disse kan sees som en form for selvportretter. Paletten blir her en form for uplanlagt verk som speiler kroppens bevegelser og handlinger, som gir et bilde av kunstnerens arbeid med maleriet i spennet mellom «prosaisk handling» og åndfull, konsentrert oppmerksomhet og tilstedeværelse.

Lillian Presthus har studert maleri ved Kunstakademiet i Bergen og Helsinki og tekstil ved Kunsthåndverksskolen i Bergen. Hun har hatt en rekke separatutstillinger i Norden, Berlin og New York - og hennes malerier er innkjøpt av bl.a. Norsk Kulturråd og Bergen kommune.

Se også lillianpresthus.com.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.