Kristin Dyb

18. mars 2017 – 30. april 2017

Åpning 18. mars kl. 14-16

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.