Solveig Bergene, Rolf Monsen, Lillian Presthus, Shahram Takhsha, Linda Soh Trengereid

Bilde 0

Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde

 

20. januar 2018 – 11. februar 2018

Åpning lørdag 20. januar kl. 14.00 - 16.00

Tanken bak utstillingen er å vise et mangfold innenfor maleri og skape overraskende, forfriskende og frodige sammenstillinger av bilder. Teknisk og motivmessig er det et stort spenn i utstillingen.

Også aldersmessig er det et stort spenn: nesten 40 år skiller eldste og yngste kunstner. Kunstnerne har høyst ulik bakgrunn og «fortelling». Tre er bosatt i Bergen, to i Oslo.

Felles for de fem er at de er meget sterke og særpregede kunstnere.

 

 

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 91 56 67 88. Åpningstider: torsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.