Magnar Moen

Bilde 0

Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde

Å møta eit noko

2. mars 2019 – 24. mars 2019

Åpning lørdag 2. mars kl. 14.00.

Åpningstale ved billedkunstner Arne Ingvaldsen.


Magnar Moen (f. 1945) er noe av en «grand old man» innenfor det bergenske kunstmiljøet. Han nyter høy anseelse lokalt og nasjonalt for sine tegninger, som i all hovedsak er kull på papir, ofte i meget store format.  Gjennom årene har han hatt et utall utstillinger, og han har virket som en meget høyt verdsatt tegnelærer på kunsthøgskolen i Bergen gjennom en årrekke. Hans arbeider er innkjøpt til bl.a. Bergen Kunstmuseum (KODE), Bergen Kommunale Kraftselskap, Nord- Trøndelag Fylkesgalleri, Norsk Kulturråd, Bergen Billedgalleri og Haugesund Billedgalleri.

Magnar Moen om sine arbeider:

I teikningane mine er kol, grafitt og sot på papir brukt som materiale. Her blir dei transparente, fleksible og homogene eigenskapane som bur i desse materiala prøvd ut.

Kraft og tyngde i det mørke og svarte møter strek som vekslar i styrke i romskapande banar eller kryssande spor. Det handlar om samantrekking, ekspansjon og oppløysing.

Teikningane har eit direkte og aksjonsprega uttrykk. Slik vil ofte noko organisk og kroppsleg koma til syne.

Da teikningane ikkje har direkte utanforliggande referansar, vil merksemda dei påkallar retta seg mot det visuelle og taktile som ligg nedfelt i sjølve arbeidsprosessen. Spontane hendingar og risikable koblingar er teke vare på.

Alt dette innbyr til subjektive tolkningar der noko lystig eller katastrofeprega kan ha plass.

 

 

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.