Tom S. Kosmo

Bilde 0

Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde

Subject: Matter

6. april 2019 – 12. mai 2019

TOM S. KOSMO / Subject: Matter / vises i de to hovedrommene. 

KAMILLA SAJETZ MATHISEN / Playgrounds / vises i prosjektrommet. 
OM TOM S. KOSMOS UTSTILLING Subject: Matter

I et kunstnerskap preget av stadig nye forgreninger i både motivkrets og medium, har figurativ tegnekunnskap alltid utgjort kjernen i Kosmos praksis. Ironisk nok har dette aldri munnet ut i et utstillingsprosjekt som faktisk har bestått av tegninger. Dette endrer seg med utstillingen Subject: Matter, hans fjerde ved Galleri Langegården!
Som tittelen antyder, tar verkene utgangspunkt i billedkunstens notoriske besettelse for menneskekroppen. Utstillingen består av en serie motiver som kombinerer portretter med skulpturfragmenter, ofte hentet fra kunsthistorien. Sammenstillingen understreker bildets uunngåelige objektivisering av kroppen og peker på det åpenbare gapet mellom representasjon og sanselig erfaring. Samtidig danner motivene sceniske billedrom der alt, både mennesker og objekter, fremstår som psykologiske arketyper.  Verkene reflekterer rundt representasjonens rolle i billedkunsten, og det håndlagdes rolle i det digitale bildesamfunnet. Tegningen er for Kosmo en form der observasjon over tid, fordypelse i motivet og kontakten med materialene i seg selv utgjør en anomali i vår tid.

Tom S. Kosmo (f. 1975, Fauske/ bor og arbeider i Bergen) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen (2003-05). Arbeidene hans er kjøpt inn av bl.a. KODE, Nordnorsk Kunstmuseum, Kunsthøyskolen i Bergen, Oslo Kommunes Kunstsamling, Norsk Kritikerlag, Hordaland Fylkeskommune, Grieg Foundation og Høyskolen i Bergen. For tiden er Kosmo ellers aktuell med kollektive utstillinger i Bodø Kunstforening og Hå Gamle Prestegård, portrettintervju i magasinet Numer og som medlem av Den Nasjonale Jury.

Se http://www.tomkosmo.noOM KAMILLA SAJETZ MATHISENS UTSTILLING Playgrounds

Kamilla Sajetz Mathisen (f. 1976, Bodø/ bor og arbeider i Bergen) jobber med skulptur og installasjon i ulike materialer, og behandler mennesket som biologisk og mytologisk vesen gjennom et figurativt formspråk og en surrealistisk tilnærming. Utstillingen diskuterer begrepet barndom, i relasjon til begreper som hukommelse, lek, makt og hemmelighold.

Sajetz Mathisen har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen med BA i keramikk og MA i kunst. Hun har hatt en rekke utstillinger - og i tillegg arbeidet med bl.a. scenografi, tekstskriving og kuratering. 

Se http://www.ksmathisen.com

 

 

 

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.