Trudi Jaeger

Bilde 0

Bilde

Something between the sea and the strand. Abstracts – from a Hebridean journey.

18. januar 2020 – 9. februar 2020

 

I prosjektrommet: 'Time is the color white'. Tidsbaserte arbeider av Anne Marthe Dyvi. 

Åpning av begge utstillingene 18. januar kl. 14.00. 

 

Trudi Jaeger:

I juni 2019 reiste Trudi Jaeger til de nordlige Outer Hebridean-øyene Lewis og Harris for første gang. Denne turen var en del av en planlagt serie med reiser til nordvest-Skottlands utemmede,  åpne landskap. Den andre reisen blir til de sørlige øyene – The Uists, Benbecula og Barra – i løpet av 2020.

Disse skjøre naturområdene er plassert i utkanten av Europa. De er mytiske steder gjennomstrømmet av historie. Noen av stedene står også i fare for å forsvinne på grunn av klimaforandringer.

Denne utstillingen er den femte presentasjonen av Jaegers pågående prosjekt om sårbare og truede naturområder ved Atlanterhavet. Utforskingen av rom er sentral i Jaegers kunstnerskap. I sitt arbeid, går hun inn i en sterkt subjektiv, fysisk utforsking av bestemte områder. Situasjoner blir dekomponert, og betrakteren blir involvert i en prosess der nye tids- og stedskonstellasjoner møtes.

Utstillingen er støttet av Vederlagsfondet. Prosjektet er støttet av Bergen kommune. 

Se kunstnerens nettside: http://www.trudijaeger.no

 

Anne Marthe Dyvi:

Prosjektet er utforsking av tid, Langegården som historisk sted og fargen hvit. Langegården er en av Bergens eldre og fremdeles bevarte gårder, med en lang historie. Arkitekturhistorie, kunsthistorie, gårdshistorie, naturhistorie. Gården ligger i et geologisk belte mellom 115 000 til 130 000 år gammelt som ikke ble borte i forrige istid, og området er derfor totalfredet.  Stedet er en fold med oppsamlede tidsbeviser, som geologiske sedimenter, flerårige planter, bygninger av plank fra trær som vokste i området for flere hundre år siden, gjenfortellinger om storhet men også økonomisk forfall, om fremtidstro og realisme, om menneskekultur og naturhistorie i en sammenfletning. Arbeidene er innfarget av alle disse informasjoner, beviser, visuelle rester og blir et lite abstrakt arkiv, bestående av tidsbaserte malerier og video. 

Utstillingen er støttet av Bergen kommune og BEK.

Se kunstnerens nettside: https://annemarthedyvi.com

 

 

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.