Maleri

 Wim van den Toorn

3-25. august


Wim van den Toorn


"Siden 2019 er det hovedsakelig Hardanger og Vestlandet som danner motivene i bildene mine, sier Wim. Han er påvirket av filosofen Arne Næss, som sa at alt i landskapet har en verdi i seg selv, helt uavhengig av menneskers synspunkter eller bruk. Fjell, stein, vann, trær og dyr har sin egenverdi.

Han følger her 1700-talls filosofen Spinoza, som sa at ‘kreativitet er en naturkraft’.

Det er med dette utgangspunktet jeg forholder meg til det norske landskapet. Det preger også måten jeg ønsker å male det på.

Man kan kanskje kalle tilnærmingen min animistisk.

I landskapsmaleriet beveger man seg inn i en lang historie og tradisjon, og møter mange malere som man går i dialog med. Caspar David Friedrich, J.C. Dahl og Nikolai Astrup er kunstnere jeg noen ganger føler jeg kommer tett på og blir inspirert av. Abstrakt ekspresjonisme, Rothko og Newman er også til stede.

Men så skilles våre veier igjen, og jeg finner et uttrykk som passer lynnet mitt - her og nå.

Man kan bare håpe at man kan leve opp til - eller for den saks skyld tilføre - noe av betydning til denne store malertradisjonen. Man kan i det minste kanskje ha ambisjoner og prøve!

I mine malerier ønsker jeg å formidle en levende og vital natur, med en egen identitet og vilje.

Det er ånden i landskapet med alle sine farger og stemninger jeg prøver å fange. Men man kan likevel ikke unngå å legge merke til at menneskene endrer landskapet og det er ofte synlig i maleriene, men tar ikke forgrunnen. Det evige i landskapet er fokuset mitt.»


Wim van den Toorn er en nederlandsk maler bosatt i Tørvikbygd i Kvam. I 2008 flyttet han med samboer og grafiker, Judith Elisabeth de Haan, fra Amsterdam til Kvam i Hardanger. I 2021 flyttet paret til Tørvikbygd hvor Wim har atelier i et anneks ved huset.