Planløsning

Utstillingsrom


To store  utstillingsrom på 25 m2 og et mindre utstillingsrom på 15 m2.  Kontor/videorom/-grafikksamling på 15 m2