Maleri

 Wim van den Toorn

3-25. august


Wim van den Toorn


Wim van den Toorn er en nederlandsk maler bosatt i Tørvikbygd i Kvam. I 2008 flyttet han med samboer og grafiker, Judith Elisabeth de Haan, fra Amsterdam til Kvam i Hardanger. I 2021 flyttet paret til Tørvikbygd hvor Wim har atelier i et anneks ved huset.

 

Kunstneren sier: «Siden 2019 er det hovedsakelig mitt nærområde i Hardanger og Vestlandet som danner motivene i bildene mine. Filosofen Arne Næss sa at alt i landskapet har en verdi i seg selv, helt uavhengig av menneskehetens synspunkter eller bruk. Fjell, stein, vann, trær og dyr har sin egenverdi. Han følger her 1700-talls filosofen Spinoza, som sa at ‘kreativitet er en kraft fra naturen’. Det er disse synspunktene som har satt dype spor i mitt forhold til det norske landskapet og måten jeg ønsker å male det på. Man kan kalle min tilnærming animistisk.

Med landskapsmaleri går man inn i en lang tradisjon, og møter mange malere som man går i dialog med. Caspar David Friedrich, J.C. Dahl og Nikolai Astrup er kunstnere jeg noen ganger føler jeg kommer tett på og blir inspirert av. Abstrakt ekspresjonisme, Rothko og Newman er også til stede.

Men så deles våre veier igjen, og jeg finner et uttrykk som passer her og nå.

Man kan bare håpe at man kan leve opp til eller tilføre noe av betydning til denne store malertradisjonen. I det minste kan man ha ambisjoner og forsøke!

I mine malerier ønsker jeg å formidle en levende og vitalistisk natur med en egen identitet og vilje.

Det er ånden av landskapet med alle sine farger og sterke stemninger jeg prøver å fange. Men man kan ikke se bort fra måten menneskeheten endrer landskapet. Innflytelsen fra mennesker er ofte synlig i maleriene, men tar ikke forgrunnen. Det evige i landskapet er mitt fokus.»